Зарыбление осетром

Зарыбили 200 кг осетра, навеска далеко за 2+ кг.

  • No comments found